De toewijzing

We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen. Hierbij geldt dat kandidaten die een financiële check hebben geüpload voorrang krijgen boven kandidaten zonder financiële check. De procedure is als volgt:

 • Aantal kandidaten per bouwnummer
  Is er maar één kandidaat die een 1e voorkeur heeft doorgegeven voor een bepaald bouwnummer? Dan wordt de woning aan deze persoon toegewezen. Zijn er meer kandidaten met een 1e voorkeur voor een bouwnummer? Dan volgt een loting.

 • Loting bij notaris
  Als er meerdere kandidaten zijn voor een bepaald bouwnummer gaan wij voor dit bouwnummer over tot loting bij de notaris.

  Wanneer er één kandidaat met een financiële check is, dan wordt het bouwnummer toegewezen aan deze persoon. Zijn er meerdere kandidaten met dezelfde 1e voorkeur en een financiële check? Dan wordt er gekeken naar het lotingsnummer. De kandidaat met het laagste (en dus beste) lotingsnummer krijgt de woning toegewezen.


  Kandidaten die niet als optant ingeloot worden op een bouwnummer, worden ingeloot als reserve kandidaat voor dit bouwnummer. Als iemand afziet van de optie, dan wijzen we opnieuw toe aan de resterende kandidaten met een eerste voorkeur voor dat betreffende bouwnummer. Hiervoor geldt dat we eerst toewijzen op volgorde van lotingsnummer aan kandidaten met een financiële check. Daarna vindt toewijzing plaatst aan kandidaten zonder financiële check. Ook dit gebeurt op volgorde van lotingsnummer. Als je de eerstvolgende kandidaat bent, nemen wij contact met je op.

  Financiële check

  Let erop dat erin staat dat jij – bij het door jou opgegeven inkomen, vermogen en/of schuld – het benodigde bedrag voor jouw gewenste woning kunt lenen of (deels) met eigen middelen betaalt. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing vernietigen wij deze informatie. Voor meer informatie bekijk de pagina financiële check.

  Wij streven naar een optimale bezetting van alle bouwnummers. Dat betekent dat - als jij de enige bent met een voorkeur voor een bepaald bouwnummer - dat bouwnummer aan jou wordt toegewezen, ook als dit niet je eerste voorkeur is.

  Soms zijn er nog woningen vrij nadat we alle 1e voorkeuren van kandidaten hebben bekeken. In dat geval lopen we weer stapsgewijs langs bovenstaande criteria, te beginnen met de 2e voorkeur, daarna de 3e voorkeur, enzovoort.

Voorkeursrecht medewerkers BPD

Medewerkers van BPD genieten een voorkeursrecht bij de aankoop van een nieuwbouwwoning van BPD. Deze voorkeursregeling voor medewerkers geldt voor maximaal 5% van de huizen binnen een project of fase. Tevens moeten medewerkers aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de voorkeursregeling, onder andere vast dienstverband – van minimaal 1 jaar – bij BPD en zelfbewoningsverplichting van tenminste 5 jaar na oplevering. Bovendien moet de interesse kenbaar zijn gemaakt vóórdat de bouwnummers online gepubliceerd worden.

De woningen die voor BPD-medewerkers gereserveerd zijn, worden in eerste instantie niet getoond in het woningaanbod. Na sluiting van de inschrijving worden deze bouwnummers geactiveerd en onder optie geplaatst voor de BPD medewerker. Wanneer je belangstelling hebt in een gereserveerd bouwnummer, kun je na sluiting nog wel inschrijven als reservekandidaat. Vanwege transparantie en zorgvuldigheid kan er ná de start verkoop geen beroep meer worden gedaan op de voorkeursregeling. Je mag er dus vanuit gaan dat de woningen waarop je kunt inschrijven bij start verkoop, ook daadwerkelijk beschikbaar zijn.

Iets vragen? Neem contact op
Een vraag? Bekijk de veel gestelde