De gezonde stad: slimme watersystemen

27 november '20

Het nieuwe woongebied langs het Merwedekanaal in Utrecht wordt gebouwd volgens de principes van gezond stedelijk wonen. Dat begint met duurzame maatregelen zoals gasloos wonen, groene daken en zonnepanelen en reikt nog veel verder. Zo worden er in de 'gezonde stad' innovatieve, veerkrachtige watersystemen geïntegreerd, bijvoorbeeld voor slim hergebruik van regenwater in de wijk.

image alt

Opvang regenwater

De gezonde stad is een stad in balans waar innovatieve strategieën zijn geïntegreerd voor water en groen. De openbare ruimte in het woongebied rondom De Nieuwe Defensie wordt ‘klimaatadaptief’: ze draagt bij aan het bio-klimaat van de stad, is hittebestendig en ingericht met veerkrachtige watersystemen om tekorten of overschotten aan regenwater op te vangen.

Watersensitief ontwerp

Water speelt een belangrijke rol in het ontwerp van de het groene, duurzame woongebied langs de oevers van het Merwedekanaal, onder andere voor klimaatadaptatie. In het voorlopig ontwerp is een geïntegreerde strategie ontwikkeld voor waterbeheer, gekoppeld aan het regionale watersysteem. Onder meer om (regen)water optimaal op te vangen en hergebruiken.

Het watersensitief ontwerp voor het nieuwe woongebied bestaat uit de volgende 4 componenten:

  1. Regenwaterafvoer: om overstromingen te voorkomen bij overmatige regenval in het gebied
  2. Hemelwateropvang: zorgt voor (tijdelijke) capaciteit voor wateropvang in het gebied
  3. Waterzuivering: zorgt dat het water in de wadi’s (in een wadisysteem stroomt het regenwater niet weg in de riolering maar wordt het opgevangen in bovengrondse goten en/of greppels) op natuurlijke wijze wordt gezuiverd voordat het aansluit op het regionale watersysteem
  4. Waterbeleving: zichtbare waterelementen spelen een rol bij het openbare leven en leveren een bijdrage aan klimaatadaptatie.

Hoe ziet dat eruit

Hieronder een concept illustratie van het watersensitief ontwerp

Concept watersensitief ontwerp