In De Nieuwe Defensie krijgt duurzaamheid een nieuwe betekenis

23 april '20

Het thema duurzaamheid is razend populair. We richten het leven graag groener, energiezuiniger en bewuster in en groeien toe naar een steeds duurzamere wereld. Zo ook de nieuwbouwwoningen van De Nieuwe Defensie in Utrecht. Naast de standaard duurzaamheidsmaatregelen zoals vloerverwarming en balansventilatie, worden de woningen van De Nieuwe Defensie aangevuld met extra elementen. Lees hier meer over de aanpak.

image alt

Zoveel mogelijk groen

De Nieuwe Defensie wordt gezond en groen. Er is daarom volop gezocht naar manieren om het groene karakter te benadrukken. Met ‘groen tenzij’ als standpunt is er gekozen voor beplanting in de openbare ruimte, binnentuinen, overgangszones en galerijen van de nieuwe gebouwen. De vele verschillende soorten beplanting zorgen voor afwisseling en laten het straatbeeld opbloeien. Naast een decoratieve functie heeft het groen ook een functionele rol. Zo helpt de beplanting bij het vergroten van de biodiversiteit, verminderen van overstromingsrisico’s en verlagen van hoge temperaturen.

De Merwedebiotoop

Voor dit gebied is er een nieuw ecosysteem ontworpen om de biodiversiteit te stimuleren en de impact op het milieu als gevolg van nieuwbouw te compenseren. In de openbare ruimte wordt ingezet op de zogenaamde ‘derde laag’; bomen en gras vormen de eerste twee lagen, aangevuld met heesters en planten die in de verschillende seizoenen bloeien. Deze afwisseling is niet alleen goed voor de dieren maar geeft elk seizoen weer ander jasje. Daarnaast worden er ook verschillende bomen geplant want gunstig is voor de biodiversiteit. Kleine voorzieningen, zoals nestgelegenheid, bevorderen dit.

image alt

Het watersensitieve ontwerp

Voor het waterbeheer is een speciale strategie ontwikkeld die gekoppeld is aan het regionale watersysteem. Dit is bedoeld om water langer vast te houden en hergebruik van regenwater te vergemakkelijken. Het ontwerp bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste de regenwaterafvoer, wat overstromingen in het gebied bij heftige regenval moet voorkomen. Ten tweede de regenwateropvang waar infiltratiekratten in de grond en groene sedum daken zorgen voor een tijdelijke wateropvang, waarna het water vervolgens vertraagd afgevoerd wordt. En tot slot de waterzuivering, die het water op een natuurlijke wijze zuivert voordat het op het regionale watersysteem aansluit.

Een autoluwe wijk

In De Nieuwe Defensie staat de kwaliteit van leven en wonen voorop. Dit houdt in dat de wijk vanuit de bewoners ontworpen is en dat voetgangers en fietsers de belangrijkste gebruikers van de openbare ruimte zijn. De auto is in deze wijk te gast en fietsers worden optimaal bediend met comfortabele en ruime stallingsmogelijkheden dichtbij de woningen. Voetgangers zijn uiteraard overal welkom en zullen zich veilig door het gebied kunnen bewegen.

Heb je vragen? Neem contact op!
Wie, wat, wanneer? Bekijk de planning